Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Środowiskowym Domu Samopomocy w Łubcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie - publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
     

  • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany).

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez w/w podmiot.

  

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łubcu

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu informuje, że Koordynatorem ds. dostępności jest kierownik ŚDS Iwona Zielak.

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Środowiskowego Dom Samopomocy w Łubcu było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

 

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ww. ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności  należy:

•   wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu.

•   przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu.

•   monitorowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w ŚDS w Łubcu- Iwona Zielak

adres do korespondencji: Łubiec 45, 05-084 Leszno

telefon: (22 725 80 34)

e-mail: i.zielak@kswi.org.pl

 

Zarządzenie kierownika ŚDS w Łubcu z dnia 30 września 2020r.

 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001