Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Podziękowania

 

 

      Dziękujemy Uczniom, Nauczycielom i Dyrekcji Zespołu Szkół w Bieniewicach, za ich wolontariacką pracę, dobre serce i pomoc podczas wspólnego udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności.

Koordynator Świątecznej Zbiórki Żywności

Iwona Zielak

 

 

         Kampinoski Park Narodowy z racji położenia geograficznego i oferowanych unikatowych walorów jest instytucją zapraszaną przez nasze Stowarzyszenie do partnerstwa przy okazji realizacji przez nas różnego rodzaju przedsięwzięć. W bieżącym 2013 roku, dzięki przychylności pana dyrektora Jerzego Misiaka rozszerzono zakres naszej współpracy o udział w cyklicznych zajęciach edukacyjnych organizowanych dla nas nieodpłatnie przez Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego.

         Na zajęcia jeździmy do budynku Dyrekcji KPN-u w Izabelinie, gdzie mieści się wspomniana jednostka edukacyjna, kierowana przez panią Małgorzatę Wawryszuka. W trakcie zajęć, które odbywają się zarówno w plenerze, jak i kameralnych pomieszczeniach Centrum Edukacji nasi podopieczni rozwijają swoją wiedzę dotyczącą pożytecznego i właściwego obcowania z walorami przyrodniczymi, jakie oferuje nam Puszcza Kampinoska. Namacalne obcowanie z elementami przyrody mieszczącymi się zarówno na ścieżkach edukacyjnych, jak i prezentowanych w ramach stałej ekspozycji ma niezwykłą siłę oddziaływania na naszych podopiecznych. Między innymi dlatego, kolejne wizyty są przez nich z niecierpliwością wyczekiwane, a przez nas uznawane jako cenny element pracy edukacyjno-terapeutycznej.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego za umożliwienie nam udziału w zajęciach organizowanych w Centrum Edukacji w Izabelinie.

Uczestnicy i Kadra Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu

 

 

       W imieniu Uczestników i Pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu działającego przy Krajowym Stowarzyszeniu "Przyłącz Się Do Nas" pragniemy złożyć serdeczne podziękowania na ręce Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pani Haliny Lipke, Starosty Warszawskiego Zachodniego, pana Jana Żychlińskiego, Burmistrza Błonia pana Zenona Reszki, Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego pana Pawła Knaclerza, Wójta Gminy Leszno pana Andrzeja Cieślaka oraz Wójta gminy Stare Babice pana Krzysztofa Turka za przekazanie środków finansowych na zakup samochodu służącego do przewozu Uczestników na zajęcia terapeutyczne w naszej placówce. 

        Jesteśmy wdzięczni za okazanie wsparcia finansowego, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Pomoc, którą otrzymaliśmy w postaci samochodu jest bezcenna dla nas i osób korzystających z naszego wsparcia w pokonywaniu trudów z jakimi muszą zmagać się w życiu codziennym.

        To dla nas bardzo ważne, że nie jesteśmy osamotnieni w działaniach na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz pomocy

Jeszcze raz gorąco dziękujemy za przekazane środki finansowe na zakup samochodu.

 

                   Uczestnicy i Pracownicy

Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001