ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Nasz zespół

W skład zespołu wspierająco-aktywizującego wchodzą:

Kierownik - mgr Iwona Zielak

Dom typu A w Łubcu:

Specjalista pracy socjalnej - Agnieszka Woźniak

St. terapeuta - Paweł Małecki

Terapeuta - Beata Kolberg

Psycholog - Sylwia Caban-Mosur

Instruktor Terapii Zajęciowej - Małgorzata Mandes

Instruktor do spraw Kulturalno - Oświatowych - Marcin Mandes

Opiekun - Marcin Chruściński

 

Dom typu B w Bramkach:

Specjalista pracy socjalnej - Agnieszka Woźniak

Psycholog - Sylwia Caban-Mosur

Instruktor Terapii Zajęciowej - Agnieszka Szabłowińska

Instruktor Terapii Zajęciowej - Magdalena Żemierowska