Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu
Łubiec 45
05-084 Leszno
Powiat Warszawski-Zachodni
Kierownik placówki: Iwona Zielak

tel. (022) 725-80-34
email: sds.lubiec@gmail.com

Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001


Wyświetl większą mapę

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001