Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przeznaczonym dla 60 dorosłych osób (kobiet i mężczyzn), w tym:
 
- dla 40 osób przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego (Typ A)
(zajęcia prowadzone są w siedzibie Domu w Łubcu 45, 05-084 Leszno),
- dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym, a także z lekką niepełnosprawnością, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (Typ B)
(zajęcia prowadzone są  w Bramkach przy ulicy Północnej 18, 05-870 Błonie).
 
Dom realizuje zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego.
Prowadzenie Domu w drodze konkursu Powiat Warszawski Zachodni powierzył Krajowemu Stowarzyszeniu "Przyłącz się do nas" w Bramkach.
 

Cele działalności ŚDS w Łubcu

1. organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym osób chorujących psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną),
2. przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osób z zaburzeniami psychicznymi w ich naturalnym środowisku,
3. kształtowanie właściwych postaw społecznych – integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym.
 
Naszym celem jest poprawa jakości życia naszych podopiecznych. Uczestnicy zajęć znajdują w naszej placówce:
  • akceptację i zrozumienie
  • sposób na samotność
  • szansę rozwoju zainteresowań i zdolności
  • możliwość spędzenia czasu w grupie życzliwych osób
Zapraszamy do naszego ośrodka od poniedziałku do piątku:
- w Łubcu w godzinach od 8.00 do 16.00.
- w Bramkach w godzinach  od 7:30 do 15:30
 
Uczestnicy zajęć mogą skorzystać z transportu, którym dysponuje Ośrodek.
 
 
 
 
 
 
 

 POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001