ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

PAMIĘTAMY ...

30 października uczestnicy ŚDS zapalili znicze na cmentarzach w Błoniu, w Lesznie, w Zaborowie
i w Umiastowie. Odwiedzili groby zmarłych uczestników Domu, a także grób pierwszej kierownik ŚDS
śp. Marianny Frydrych.


Wracaj