ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Integracyjne warsztaty muzyczne

W drugiej połowie listopada uczestnicy naszej placówki wzięli udział w warszatach muzycznych zorganizowanych wspólnie z mokotowskim ŚDS-em.

23 listopada po raz pierwszy udaliśmy się na wspólne warsztaty muzyczne do zaprzyjaźnionej z nami placówki z Warszawy, mieszczącej się przy ulicy Górskiej. Ideą było, aby po wybraniu reprezentantów obydwu placówek zorganizować wspólny świąteczny występ kolędowy, który szerszej publiczności zostanie zaprezentowany w okresie bożonarodzeniowym. Warsztaty, w jakich braliśmy udział miały nas do tego występu przygotować.

W trakcie trwania spotkania pracowaliśmy nad rozwojem umiejętności właściwej emisji głosu i prawidłowej dykcji. Powtarzaliśmy słowa kolęd oraz ich melodie. Część z nas oswajała się z indywidualnym śpiewem solowym. Dopasowane zostały tonacje śpiewanych utworów i instrumentarium.


Wracaj