Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Mokotowskie Kolędowanie

20 stycznia wzięliśmy udział w imprezie pod nazwą Mokotowskie Kolędowanie.

Spotkanie odbyło się już po raz trzeci. Tym razem po raz pierwszy pełniliśmy rolę współorganizatora tego wydarzenia. Wspólnie z naszymi przyjaciółmi z warszawskiego ŚDS-u z ulicy Górskiej przygotowaliśmy występ artystyczny, który stał się podstawą do wspólnego kolędowania z udziałem kilkunastu mazowieckich placówek dla osób niepełnosprawnych. Wydarzenie poprzedzone zostało wspólnymi próbami i warsztatami muzycznymi, podczas których najbardziej uzdolnieni muzycznie uczestnicy z ul. Górskiej i z Łubca mieli okazję współpracować ze sobą na polu muzycznym.

Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowany został również słodki poczęstunek.


Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001