ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Festiwal "MIMSTORY"

20 maja Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych z ul.
 
Rozłogi 10 w Warszawie zaprosił nas do wzięcia udziału w I Edycji Festiwalu
 
„MIMSTORY”.

W imprezie wzięło udział 5 placówek pracujących na co dzień z osobami z
 
niepełnosprawnością intelektualną.
 
Spotkanie rozpoczęło się uroczystym przywitaniem gości i komisyjnym losowaniem
 
konkursowego wiersza. Naszej drużynie przypadł wiersz Jana Brzechwy „KATAR”.
 
Dodatkowymi atrakcjami były Quizy wiedzy o teatrze i psychogimnastyka. Niespodzianką
 
okazał się spotaniczny występ pantomimiczny wszystkich terapeutów do wiersza Juliana
 
Tuwima „Rzepka”. Na zakończenie spotkania wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe
 
statuetki i dyplomy.
 

Wracaj