Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Bramkowskie Spotkanie Integracyjne WIANKI 2016

Dnia 23.06.2016 zostaliśmy zaproszeni na Bramkowskie Spotkanie Integracyjne „Wianki”.

Spotkanie rozpoczęło się wojskową odprawą uczestników na zajęcia warsztatowe do przydzielonych sekcji. Podczas warsztatów uczestnicy chętnie angażowali się do zajęć jakie były dostępne. Chętnie zdobywali wiedzę na temat historii Wojska Polskiego, oraz historii Polski. Bardzo aktywnie uczestniczyli również w zawodach sportowych, oraz angażowali się do składania modeli samolotów. W sekcji muzycznej natomiast chętnie spiewano piosenki o tematyce żołnierskiej. Kolejnym etapem imprezy był obiad i chwila odpoczynku na której mogliśmy podziwiać tresurę psa policyjnego z Powiatowej Komendy Policji w Starych Babicach. O godzinie 14:30 rozpoczęła się część oficjalna na której wręczono pamiątkowe dyplomy,statuetki,oraz upominki przygotowane przez mieszkańców DPS w Bramkach. Następnie mogliśmy obejrzeć przygotowany program artystyczny przez mieszkańców DPS oraz instruktorów. Punktem kulminacyjnym Bramkowskiego Spotkania Integracyjnego było przejście korowodem nad staw i puszczanie wianków. Na koniec wszyscy mogliśmy się bawić na balu żołnierza.

Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do swoich domów.

Celem imprezy było kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu,oraz poznawanie zadań żołnierzy poprzez udział w operacji terenowej. Bardzo istotnym celem jest również doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,doskonalenie umiejętności gry fair play,podtrzymywanie sprawności fizycznej i co najważniejsze integracja osób niepełnosprawnych.


Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001