Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Wyjazd do Sejmu

W dniu 30 sierpnia 2016 roku grupa złożona z uczestników i terapeutów Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu miała okazję zwiedzać Sejm RP.

Była to pierwsza taka wizyta naszego ośrodka, w związku z tym spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Wraz z przewodnikiem mieliśmy okazję zwiedzenia sal posiedzeń, pamiątkowych tablic i pomieszczeń użytkowych. Grupa miała okazję wysłuchać wykładu poświęconego historii i działalności Sejmu, przeznaczenia poszczególnych budynków na całym terenie. Mieliśmy również okazję zrobienia pamiątkowych zdjęć. Wyjazd miał na celu nabycie wiedzy na temat historii i pracy Sejmu oraz stwarzanie szans na pełne uczestnictwo naszej grupy w życiu społecznym i kulturowym.


Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001