Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Wyjazd integracyjny "Złoto wiejskiej chaty"

Dnia 5 października 2016 roku odbył się wyjazd integracyjny do Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku pod hasłem "Złoto wiejskiej chaty".

Podczas wyjazdu mieliśmy okazję wziąć udział w zabawie tanecznej wraz z licznymi konkursami. Odbyły się cztery konkursy: szukanie igły w stogu siana, przygotowanie kompozycji warzywnej, konkurs z wiedzy na temat języka staropolskiego oraz śpiewanie. Nasza grupa świetnie poradziła sobie z konkursami dzięki czemu otrzymaliśmy słodkie upominki. Spotkanie nawiązywało do tradycji polskiej wsi, w związku z czym większość uczestników przebrała się w stroje ludowe. Wyjazd pozwolił nam na stworzenie szans na pełne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym oraz integrację różnych środowisk.


Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001