ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

VII Festiwal Twórczości Teatralno - Muzycznej "Dajemy Radość"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Dobra Wola Błonie" pod koniec października zorganizowało w Centrum Kultury w Błoniu festiwal, który był już siódmą edycją tej imprezy.

Festiwal otworzyli wspólnie: wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Paweł Białecki, Burmistrz Błonia Zenon Reszka i Dyrektor PCPR w Ożarowie Mazowieckim, Barbara Gębala. Skierowano również słowa pełne uznania w stronę uczestników festiwalu i jego organizatorów. Następnie rozpoczęły się prezentacje artystyczne, podczas których na scenie prezentowały się szkoły specjalne, przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy.

Na scenie Centrum Kultury w Błoniu zaprezentowała się również nasza placówka, reprezentująca przed zgromadzoną publicznością Krajowe Stowarzyszenie Przyłącz się do nas”.

Organizatorzy przygotowali dla wszystkich poczęstunek, a na koniec przeglądu uhonorowali artystów pamiątkowymi medalami i statuetkami.


Wracaj