Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Turniej Scrabble

Dnia 28.10.2016 zostaliśmy zaproszeni na X Turniej Scrabble.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem zaproszonych gości oraz przedstawieniem zasad gry w Scrabble. Po wylosowaniu odpowiedniego numeru stolika rozpoczęto grę. Gra trwała dość długo. W tym roku było bardzo dużo zawodników, gdyż przygotowano aż osiem stolików. Przy każdym było po czterech graczy. Po zakończeniu gry policzono wyniki i okazało się, że nasz uczestnik pan Rafał zdobył zasłużone V miejsce. Po rozdaniu nagród i słodkim poczęstunku wróciliśmy do domów.

Celem imprezy było kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu podczas gry. Bardzo istotnym celem jest również doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, doskonalenie umiejętności gry fair play, podtrzymywanie i rozwijanie sprawności intelektualnej i co najważniejsze integracja osób niepełnosprawnych.


Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001