Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Miodobranie 2017

25 maja uczestniczyliśmy w Spotkaniu Sportowo - Rekreacyjnym "Miodobranie 2017", które odbyło się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.

Impreza rozpoczęła się rejestracją uczestników o godzinie 10:00. Wszystkich przybyłych gości przywitała Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie, pani Bożena Ploch. Następnie wszystkie osoby udały się na teren boiska sportowego, gdzie rozgrywane były różne konkurencje sportowe, sprawdzające sprawność i umiejętność gry fair play. Można było również obejrzeć prezentację wyrobów artystycznych osób niepełnosprawnych, pokaz broni wojskowej i umundurowania. Wyświetlana była również projekcja filmu o JW.36-88. Po zakończeniu konkurencji goście mogli obejrzeć przygotowaną przez kadrę oraz podopiecznych DPS w Czubinie prezentację programu artystycznego "Janosik". Kolejnym punktem imprezy było wręczenie pamiątkowych dyplomów i pucharów za udział w wydarzeniu. Po wyczekiwanym przez wszystkich poczęstunku odbyła się równie wyczekiwana dyskoteka przy wspaniałej muzyce na żywo. Uczestnicy zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do swoich domów z nadzieją, że wrócą tu za rok.


Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001