Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

XI Szukanie Kwiatu Paproci, IX Przegląd Twórczości Ludowej

24 czerwca uczestniczyliśmy w wydarzeniu, które odbyło się w Chacie Kampinoskiej w miejscowości Granica.

Na miejsce przyjechaliśmy około godziny 14:00. Po rozstawieniu namiotu i prac wykonanych przez uczestników ŚDS w Łubcu, czekaliśmy na rozpoczęcie imprezy. Spotkanie rozpoczął p. Wachnik, witając wszystkich przybyłych gości. Głos zabrała również Pani Wójt Gminy Kampinos, p. Monika Ciurzyńska, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, p. Jan Żychliński. Gości przywitała również Pani Poseł Kinga Gajewska. Spotkanie rozpoczęło się występem kapeli muzycznej "Senior Band", która swoim repertuarem świetnie nawiązywała do tematyki ludowej. Kolejnym punktem programu były występy dzieci, które prezentowały wśród zgromadzonych gości swoje umiejętności wokalne, bądź umiejętności gry na instrumentach. Po części artystycznej wszyscy pod przewodnictwem p. Wachnika oraz kapeli muzycznej wyruszyli na poszukiwanie Kwiatu Paproci. Znaleziony Kwiat Paproci został uroczyście obtańczony przez lokalną młodzież i dzieci. Kolejnym punktem programu była degustacja lokalnych specjałów, przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Punktem zamykającym całą imprezę była zabawa taneczna dla wszystkich przybyłych gości. Uczestnicy zafascynowani kulturą ludową, długo zapamiętają ten wyjazd.


Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001