Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Konkurs Literacki w ŚDS Ursynów

W tym roku odbywała się już X jubileuszowa edycja konkursu literackiego.

Po przybyciu na miejsce zostaliśmy serdecznie przywitani przez uczestników i kadrę placówki i zaproszeni na słodki poczęstunek. Następnie udaliśmy się na oficjalne odczytanie wyników konkursu. Podobnie jak w latach poprzednich ocenialiśmy prace nadesłane przez uczestników z innych placówek z rejonu Warszawy i okolic. Z naszej placówki wysłaliśmy wiersze dwóch uczestniczek, jedna z nich, pani Brygida Jabłońska została w tym roku wyróżniona i otrzymała nagrodę i dyplom. Wszystkie placówki otrzymały pamiątkowe dyplomy i statuetki. Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny mogliśmy wziąć udział w tym konkursie, poznać niezwykle ciekawą twórczość innych uczestników oraz spotkać się ze znajomymi z zaprzyjaźnionych placówek.


Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001