ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Spotkanie Wigilijne w Hotelu Mazurkas

17 grudnia zaproszeni zostaliśmy przez współpracujące z naszą placówką zaprzyjaźnione stowarzyszenia, do udziału w spotkaniu wigilijnym w Ożarowie Mazowieckim.

Organizatorami Wigilii było Stowarzyszenie Dobra Wola z Błonia, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej i Ożarowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II. Przybyli goście obejrzeli występy przygotowane przez świetlicę z miejscowości Blizne Łaszczyńskiego oraz przez stowarzyszenie z Błonia. Uczestnicy z Łubca również wystąpili, śpiewając dwie popularne kolędy. Słowo duszpasterskie skierował do przybyłych ksiądz Stanisław Jurczuk. Dzielono się również opłatkiem, wymieniając wzajemnie świąteczne życzenia.

 


Wracaj