Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Spotkanie Wigilijne w Hotelu Mazurkas

17 grudnia zaproszeni zostaliśmy przez współpracujące z naszą placówką zaprzyjaźnione stowarzyszenia, do udziału w spotkaniu wigilijnym w Ożarowie Mazowieckim.

Organizatorami Wigilii było Stowarzyszenie Dobra Wola z Błonia, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej i Ożarowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II. Przybyli goście obejrzeli występy przygotowane przez świetlicę z miejscowości Blizne Łaszczyńskiego oraz przez stowarzyszenie z Błonia. Uczestnicy z Łubca również wystąpili, śpiewając dwie popularne kolędy. Słowo duszpasterskie skierował do przybyłych ksiądz Stanisław Jurczuk. Dzielono się również opłatkiem, wymieniając wzajemnie świąteczne życzenia.

 


Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001