Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

XIV Rajd Pieszy i Rowerowy Szlakami Puszczy Kampinoskiej

29 sierpnia 2018 roku odbył się XIV Rajd Pieszy i Rowerowy Szlakami Puszczy Kampioskiej. Impreza organizowana była przez Środowiskowy Dom Samopomocy Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz Się Do Nas" w Łubcu. Patronat Honorowy nad spotkaniem objęli Starosta Warszawski Zachodni - Jan Żychliński oraz Kampinoski Park Narodowy.

Wydarzenie zgromadziło ponad 250 osób niepełnosprawnych z terenu całego Mazowsza. W imprezie wzięli udział głównie uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu całego Mazowsza z 25 placówek. Uczestnicy imprezy pokonali dystans blisko 25 kilometrów, idąc pieszo lub jadąc rowerem. Leśnym szlakiem grupę tradycyjnie poprowadził pan Wojciech Nikonowicz - leśniczy z Kampinoskiego Parku Narodowego. Po powrocie z wyprawy, o godz. 14:00 rozpoczęła się część oficjalna imprezy. Swoją obecnością zaszczycili nas: pan Jan Żychliński - Starosta Warszawski Zachodni, Wicestarosta pan Paweł Białecki oraz członkowie Zarządu Powiatu, panie Jolanta Stępniak i Stanisława Milej Misztal. Swoją obecnością zaszczycił nas również pan Artur Pozorek - Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli również: pani Barbara Gębala - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z pracownikami, przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego - nadleśniczy pan Edward Bogiel oraz leśnicy, panowie Wojciech Nikonowicz i Paweł Rogoś.

Na spotkaniu nie zabrakło również pana Zenona Reszki - Burmistrza Błonia, który tradycyjnie zakupił upominki dla uczestników rajdu i rower, który posłuży nam przez długie lata w czasie rajdów rowerowych.

Byli z nami również kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z Leszna, Ożarowa Mazowieckiego i Starych Babic, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli instytucji i organizacji pozarządowych z terenu całego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe statuetki i podziękowania wykonane w ramach zajęć przez uczestników ŚDS w Łubcu. Nagrody zostały zakupione ze środków pozyskanych z budżetu Województwa Mazowieckiego. Część oficjalną naszego spotkania uświetnił występ uczestników ŚDS w Łubcu. To oni swoim występem skradli serca naszych gości. Wszyscy uczestnicy rajdu bawili się do późnych godzin popołudniowych przy muzyce na żywo.

Wsparcie w organizacji rajdu otrzymaliśmy również z Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gmin Leszno i Stare Babice i Miasta Błonia. Za wsparcie rzeczowe dziękujemy sponsorom: Chłodni Mazowsze, firmom Bittner, Fanex, Kuch Dar, Hotelowi Mazurkas, Bankowi Żywności SOS w Warszawie.

Słowa uznania i podziękowania kierujemy również do 63 Kampinoskiej Drużyny Harcerzy Husaria im. bł. ks J. Stanka SAC i wolontariuszy zrzeszonych przy Świetlicy w Łubcu, którzy pomagali nam w przygotowaniu spotkania od wczesnych godzin rannych.

Jednak największe podziękowania kierujemy do uczestników Rajdu, którzy od 14 lat uczestniczą w naszych spotkaniach i to oni tworzą niepowtarzalną atmosferę naszych spotkań.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok na XV już, Jubileuszowy Rajd.

 

                                               

 


Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001