Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

XIV Festyn Gminny "Pożegnanie Lata" w Lesznie

Drugiego września odbył się w Lesznie Festyn Gminny, w którym tradycyjnie już wzięliśmy udział.

Impreza rozpoczęła się występami artystów ze świetlic zgromadzonych na terenie Gminy Leszno oraz występem Lesznowskiego Chóru Ballada. Następnie zaprezentowały się dzieci z Przedszkola w Zaborowie, turniejowe pary taneczne, oraz adepci Państwowej Szkoły Cyrkowej w Julinku. Prawdziwy zachwyt wzbudził w nas pokaz zorganizowany przez Teatr Ognia, tzw. Fire Show. Poza tymi występami wysłuchaliśmy również koncertu zespołów "Artez" i "Future Folk", co pozytywnie wpłynęło na rozwój naszych pasji muzycznych.

Dużą satysfakcję sprawił nam pozytywny odbiór oraz wyrazy uznania dla naszych prac, które prezentowaliśmy podczas festynu. Wpłynęło to na nas budująco, co w przyszłości z pewnością pozytywnie zaowocuje i zmotywuje do osiągania jeszcze lepszych efektów wykonanych prac, podczas codziennych zajęć w ośrodku. 

Długo będziemy wspominać wspaniałą zabawę i możliwość kontaktu z lokalną społecznością.


Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001