Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Regionalne eliminacje XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "ALBERTIANA 2019"

21 lutego 2019 roku wzięliśmy udział w niezwykłym festiwalu.

Impreza skupiła zespoły teatralne z trzech województw: mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego, wyłonione w drodze eliminacji. Rozpoczęła się uroczystym otwarciem o godzinie 10:00. Potem nastąpiły prezentacje artystyczne poszczególnych grup, a w międzyczasie organizatorzy zapraszali osoby występujące na poczęstunek. Po prezentacjach zespołów teatralnych i solistów, Jury udało się na naradę, a nas zaproszono na dyskotekę. Kiedy Jury wróciło z obrad nastąpiło wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród oraz oficjalne ogłoszenie werdyktu. Dzięki przychylności szanownego Jury, nasz zespół otrzymał pierwszą nagrodę.


Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001