Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Warsztaty edukacyjno - informacyjne w Szkole Podstawowej w Bieniewicach

24 kwietnia 2019r wzięliśmy udział w warsztatach edukacyjno - informacyjnych pod hasłem " Poznać, zrozumieć..." realizowanych w ramach projektu pt " Jesteśmy aktywni - Jesteśmy sprawni".

Celem było promowanie zdrowia psychicznego wśród młodzieży szkolnej, edukacja w zakresie dbałości o własne zdrowie psychiczne oraz integracja młodzieży szkolnej z osobami doświadczonymi chorobą psychiczną.


Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001