Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do wcześniej przekazywanych Państwu informacji, jak również w oparciu o decyzję
Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2020 roku (podjętą w celu zapobiegania
rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2)
informujemy, że w terminie od dnia 13 do 25 marca zostają czasowo zawieszone zajęcia w ŚDS
w Łubcu.

W tym terminie możliwy będzie z nami kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 725 80 34.
Będziemy starali się na ile będzie to możliwe pomóc Państwu w trudnych dla Was sytuacjach.
Serdecznie prosimy stosowanie się do ogólnodostępnych zaleceń instytucji, które na bieżąco
publikują wytyczne, m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego i Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej.
Prosimy pamiętać o tym, że przerwa w funkcjonowaniu ŚDS jest ściśle związana z
koniecznością ograniczenia kontaktów z innymi osobami, szczególną troską o swoje zdrowie i w
miarę możliwości przebywanie w domu oraz ograniczenie do minimum jakichkolwiek wyjść na
zewnątrz.
Z uwagi na dynamiczność sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco.
Dbajcie o siebie i pozostańcie w tym czasie w domu!!!
 
Zespół ŚDS w Łubcu
 

Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001