Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Udział w SEMINARIUM dotyczącym funkcjonowania ośrodków ŚDS

Reprezentujący placówkę w Łubcu pracownik socjalny, terapeuta oraz wybrana przedstawicielka uczestników wzięli udział 14 maja w zorganizowanym przez Porozumienie Na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie Seminarium: "Jak skutecznie wspierać osoby chorujące psychicznie. 20 lat działalności Środowiskowych Domów Samopomocy" i towarzyszących mu warsztatach. 

Poruszono wiele istotnych kwestii. Wykłady dotyczyły m. in. umocowania takich ośrodków w systemie pomocy społecznej, ich znaczenia dla osób potrzebujących wsparcia, podsumowującej oceny działań podejmowanych na przestrzeni ostatnich lat. Przedstawiono instytucję ŚDS omawiając ją z perspektywy lekarza psychiatry oraz z punktu widzenia uczestnika zajęć.
Interesująca była także oferta szkoleniowa (warsztaty), obejmująca problematykę pracy indywidualnej, pracy z grupą i w środowisku lokalnym, zagadnienia wspierania zespołu i treningi umiejętności społecznych.
Szczególnie ważna i cenna wydaje się obecność na spotkaniu uczestników ŚDS - adresatów podejmowanych działań.

Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001