Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Warsztaty "Metody poszukiwania pracy" dla uczestników ŚDS

29 maja w ramach cyklicznie organizowanych spotkań aktywizujących zawodowo pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu przeprowadzili w siedzibie Domu kilkugodzinne warsztaty na temat aktywnego poszukiwania pracy.

Chętni uczestnicy ŚDS (typ A placówki) zastanawiali się nad możliwościami powrotu do pracy zawodowej, określali swoje potrzeby i oczekiwania, mocne strony. Obejrzeli film instruktażowy "Metody poszukiwania pracy", przeanalizowali dostępne oferty. Milei również sposobność podzielenia się swoimi obawami, wątpliwościami odnośnie do szans na ponowne zaistnienie na rynku pracy.
 
 
 

Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001