ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Warsztaty "Metody poszukiwania pracy" dla uczestników ŚDS

29 maja w ramach cyklicznie organizowanych spotkań aktywizujących zawodowo pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu przeprowadzili w siedzibie Domu kilkugodzinne warsztaty na temat aktywnego poszukiwania pracy.

Chętni uczestnicy ŚDS (typ A placówki) zastanawiali się nad możliwościami powrotu do pracy zawodowej, określali swoje potrzeby i oczekiwania, mocne strony. Obejrzeli film instruktażowy "Metody poszukiwania pracy", przeanalizowali dostępne oferty. Milei również sposobność podzielenia się swoimi obawami, wątpliwościami odnośnie do szans na ponowne zaistnienie na rynku pracy.
 
 
 

Wracaj