ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Wizyta przed decyzją o dalszej drodze życia...

Wychowankowie (także ich rodzice oraz opiekunowie) i Wychowawcy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie zorganizowali 2 czerwca wyprawę poznawczą do Bramek oraz Łubca. Chcieli dokładnie obejrzeć placówkę Środowiskowego Domu Samopomocy (zapoznać się z ofertą typu A i B ŚDS).

Zobaczyli budynki, sale terapii, tereny ośrodka. Uzyskali informacje na temat prowadzonych zajęć. Otrzymali foldery z najważniejszymi wyznacznikami prowadzonej w ŚDS pracy. Mogli porozmawiać z uczestnikami zajęć podczas słodkiego poczęstunku przed powrotem do Leszna.
 
 
 

Wracaj