Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Spotkanie z pracownikami FUNDACJI AKTYWIZACJA z Warszawy

29 lipca w siedzibie ŚDS w Łubcu odbyło się spotkanie zainteresowanych uczestników z pracownikami Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych prowadzonego w Warszawie przez Fundację Aktywizacja, od ponad 20 lat pomagającą osobom niepełnosprawnym, niezależnie od ich profilu zawodowego, wykształcenia czy miejsca zamieszkania.

Wizyta miała na celu przybliżenie uczestnikom projektów realizowanych obecnie w Fundacji - m. in. przedsięwzięcia KROK DO SAMODZIELNOŚCI - i wstępne rozpoznanie ich potrzeb. Uczestnicy chętnie wypowiadali się na temat swoich doświadczeń związanych z obecnością na rynku pracy w przeszłości, także o próbach powrotu do pracy zawodowej i swoich oczekiwaniach w tym obszarze. W ramach współpracy z Fundacją AKTYWIZACJA planowane jest zorganizowanie w przyszłości w Łubcu cyklu warsztatów i konsultacji dla uczestników ŚDS, zgodnych z ujawnionymi potrzebami.

Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001