Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

XV Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy

10 września odbył się XV Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy, organizowany przez ŚDS w Sochaczewie, w tym roku pod tytułem "Po drugiej stronie lustra". Wzięło w nim udział aż 20 placówek, 17 ośrodków zaprezentowało się na scenie, w kategoriach teatralnej oraz wokalno-instrumentalnej. Zespół artystyczny z Łubca przedstawił "Legendę o złotej kaczce".

Za udział w wydarzeniu nagrodzone zostały wszystkie ośrodki ŚDS, nagrodę specjalną w kategorii teatralnej otrzymał ŚDS w Wołominie, w kategorii wokalno-instrumentalnej - ŚDS w Miedznej, za najlepszą wystawę prac plastycznych nagrodzono zaś ŚDS w Siedlcach.
Artyści z Łubca byli niezwykle przejęci swoim występem. Sceniczna realizacja znanej legendy wymagała starannych przygotowań, pomimo tremy cieszyła ich możliwość pokazania swoich umiejętności bardzo wymagającym widzom. Premiera okazała się udana, ciepło przyjęte przez publiczność przedstawienie zaprezentowane zostanie na innych jeszcze spotkaniach, a wysoki poziom tegorocznego Przeglądu stanowi wyzwanie i mobilizuje do dalszej pracy.
Do zobaczenia na XVI Przeglądzie !
 
 
 
 
 

Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001