Zmień rozmiar tekstu

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W ŁUBCU

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo

Aktualności

Warsztaty METODY POSZUKIWANIA PRACY dla uczestników ŚDS

23 października w ramach cyklicznie organizowanych spotkań aktywizujących zawodowo, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu przeprowadzili w siedzibie Domu w Łubcu kilkugodzinne warsztaty na temat aktywnego poszukiwania pracy.

Kolejna grupa zainteresowanych uczestników ŚDS wspólnie z doradcami zawodowymi zastanawiała się nad mozliwościami podjęcia aktywności zawodowej. Uczestnicy obejrzeli film instruktażowy "Metody poszukiwania pracy", określali swoje oczekiwania i mocne strony, przeanalizowali dostępne oferty. Dużo czasu poświęcono na zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia swoich dokumentów niezbędnych w procesie poszukiwania pracy (zapis swojego CV oraz listu motywacyjnego), mieli oni również możliwość przećwiczenia typowej rozmowy kwalifikacyjnej.


Wracaj

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
W ŁUBCU

Łubiec 45
05-084 Leszno

kierownik Iwona Zielak
tel/fax: (022) 725-80-34

e-mail: sds.lubiec@gmail.com
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001